Algemene voorwaarden

-Geldig vanaf 01/01/2021-

Prijzen & Boekingen:

- Alle communicatie omtrent prijsoffertes en boekingen verloopt via mail.

- Een boeking is pas compleet, na het betalen van het voorshot.

- Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden.

- Bij commerciële reportages heeft de fotograaf het recht om de foto's op te nemen in haar portfolio.


De fotoshoot:

- De fotoshoots vinden plaats 20 kilometer rond Aalst, tenzij anders is overeengekomen (0,40 cent per bijkomende kilometer).

- De fotograaf is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard, vóór, tijdens of na de fotoshoot.

- De fotograaf zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen tijdens de bestaande omstandigheden.

- De fotograaf heeft het recht om de opdracht ten allen tijde stop te zetten om redenen als plotse weersverandering, onvoorzien/onverwacht gedrag van dier of mens.


Aanlevering van de digitale bestanden:

- De fotograaf beslist welke foto's naar haar normen best geschikt zijn voor nabewerking in haar stijl en komen in een online album te staan.

- Afhankelijk van het gekozen pakket duidt de klant de foto’s in het online album aan die hij verkiest.

- De fotograaf bewerkt deze foto's in een stijl die haar eigen is.

- De klant ontvangt de gekozen, bewerkte digitale bestanden via WeTransfer : in hoge resolutie voor eigen gebruik en in lage resolutie met logo voor gebruik op sociale media. Enkel de foto’s met logo mogen geplaatst worden op sociale media.

- De klant kan geen aanspraak maken op RAW bestanden of onbewerkte Jpeg bestanden. Deze worden NIET aangeleverd.

- De fotograaf zal de foto’s binnen de maand afleveren, maar deze tijdspanne is niet bindend

- De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken door een andere leverancier geleverd dan door de fotograaf is aanbevolen.


Prijzen en betalingsvoorwaarden:

- Prijsoffertes worden enkel per mail doorgeven.

- Betaling dient per bankoverschrijving te gebeuren ten laatste 5 werkdagen voor de fotoshoot op rekeningnummer BE14 7360 7570 0783.

- Bij annulatie worden er kosten in rekening gebracht.

- De fotograaf behoudt het recht om ten allen tijden de prijzen aan te passen. Bij boeking telt het tarief dat geldig is op dat moment.


Annulatie:

- De fotograaf heeft het recht om ten allen tijde de fotoshoot te annuleren omwille van ziekte, slechte weer of onverwachte omstandigheden. Er zal in samenspraak een nieuwe afspraak worden vastgelegd.

- Indien de klant , zonder geldige reden, niet komt opdagen tijdens zijn afspraak, heeft de fotograaf het recht tot aanrekenen van 100% van de geboekte fotoshoot.

- Bij annulering door de klant 2 dagen voor aanvang van de fotosessie, wordt een annuleringsvergoeding van 50% aangerekend. Bij te rechtvaardigen omstandigheden, waardoor het onmogelijk blijkt de fotoshoot te laten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, wordt in onderling overleg een nieuwe afspraak vastgelegd.


Auteursrecht:

- Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bv portfolio, sociale media, eigen gebruik, drukwerk en andere.... Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie. De klant/het model wordt hier wel voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht. Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto's niet gepubliceerd te zien, kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotoshoot

- Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Het croppen, uitsnijden in welke vorm dan ook, waarbij het copyright logo wordt verwijderd, is ten allen tijde ten strengste verboden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander.

- Voor inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf gelden de tarieven van SOFAM

- Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.